امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود 9000 تن)و انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقی

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود 9000 تن)و
انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت
شرکت زغالسنگ البرز شرقی