امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود ۹۰۰۰ تن)و انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقی

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود ۹۰۰۰ تن)و
انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت
شرکت زغالسنگ البرز شرقی