امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

بازدید سرپرست شرکت از تونل رزمجاغربی معدن طزره

به گزارش روابط عمومی شرکت، شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ مهندس قنبری سرپرست مدیرعامل شرکت از تونل رزمجای غربی بازدید بعمل آوردند و از نزدیک بر شرایط کاری کارکنان و تجهیزات ایمنی آنان نظارت داشتند و ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های آنان در مسیر پیشرفت شرکت، در گفتگویی صمیمانه بر همدلی آنان برای تولید با کیفیت و ایمن تاکید کردند.

مهندس قنبری دراین بازدید اشاره کردند،که کارکنان این شرکت توانمندی های بسیار بالایی دارند و این یک نعمت خدادادی است، لذا مجموعه مدیران شرکت باید همواره در رفع مشکلات این عزیزان همچون گذشته پیگیر و پرتلاش باشند.