امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

بازدید مهندس کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از غرفه شرکت زغال سنگ البرزشرقی

بازدید مهندس کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از غرفه شرکت زغال سنگ البرزشرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت، مهندس کوهی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان پس ازنشست خبری باخبرنگاران ،ضمن بازدید ازغرفه شرکت زغال سنگ البرزشرقی ، دررابطه باافزایش تولیدوخاکسترکم زغالسنگ واحداث تونلهای جدیدشرکت توصیه هایی نمودندوازمدیرعامل،مدیران،خصوصاکارگران زحمتکش شرکت تقدیروتشکرنمودندوفرمودند ، مراتب سلام وقدردانی اینجانب رابه همکاران پرتلاش شرکت رسانده، اینجانب قدردان تلاشهای بی وقفه کارگران و مدیران این مجموعه خستگی ناپذیر هستم.وهمچنین فرمودندبه زودی ازشرکت زغال سنگ البرزشرقی بازدیدی خواهم داشت وباشماهمکاران عزیزدیدارخواهم نمود.

روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی