امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

بهسازی و بازسازی تونل های معدن تخت

با حضور میدانی و بازدید مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت زغالسنگ البرز شرقی از تونل های شماره 4 و 5 و 6 معدن تخت در خردادماه 1401 و مشاهده نواقص و نیازهای تونل های یاد شده، جلسه هم اندیشی بهسازی و بازسازی تونل های این معدن، در محل دفتر مدیریت معدن تخت، برگزار شد. در طی این بازدید مهندس براتی مدیرعامل و مهندس قنبری معاون معدنی شرکت توضیحاتی درباره لزوم رفع رانش سنگر تونل شماره 4 و اتمام کار سنگ چینی دیوار سنگر تونل شماره 5 و اقدامات انجام شده و تولید تونل شماره 6 ارائه کردند. این جلسه که پس از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شد، با خوشامدگویی و توضیحات مهندس براتی آغاز و سپس با توضیحات تکمیلی معاون معدنی شرکت، درباره تولید زغال خام و کنستانتره مورد نیاز شرکت ذوب آهن ادامه یافت. همچنین مشکلات و پیشنهادهایی برای بهبود روند تولید معدن توسط مدیر معدن ارائه شد. پس از آن اعضای محترم هیئت مدیره ضمن تقدیر از زحمات انجام شده، در خصوص حفظ روند و کیفیت تولید مطالبی اظهار داشتند. رکورد زنی معدن تخت در تولید زغال خام و همچنین رکورد تولید کنستانتره که در 15 ساله اخیر بی سابقه بوده، تأمین تجهیزات و دستگاههای ذخیره به منظور استفاده در مواقع بحران یا خرابی دستگاهها با هدف تداوم در تولید و جلوگیری از وقفه کاری، آینده نگری در مورد احتمال کمبود آب مورد نیاز معدن در سال آتی وجبران آن از طریق تصفیه و برگشت آب خروجی معدن، از اهم موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در این جلسه بود.