امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت تمدید شد

حبیب اله حجاری، از تمدید بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد 3 هزار و چهارصد و سی و پنج  نفر در شرکت از بیمه تکمیل درمان برخوردار می باشند.
مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت، افزایش هزینه دندانپزشکی برای هر نفر از 500 هزار تومان به یک میلیون تومان، افزایش هزینه عینک از خانواده ای500 هزار تومان به یک میلیون تومان ، افزایش هزینه رفع عیوب انکساری چشم از مبلغ 2 میلیون تومان به 3 میلیون تومان ، افزایش هزینه خرید سمعک از 700 هزار تومان به 1 میلیون و پانصد هزار تومان و افزایش هزینه اوروتز از مبلغ 500 هزار تومان به یک میلیون تومان را از جمله تغییرات بیمه تکمیلی کوثر عنوان کرد.

وی ، بر لزوم استفاده از پزشکان معتمد مورد تایید کارشناسان شرکت و اعمال قرارداد در شهرهای شاهرود، دامغان ، مینودشت و آزادشهر تاکید کرد و افزود: شرکت تلاش کرده از این طریق با قیمتی مناسب خدمات بهتری را به پرسنل پرتلاش البرز شرقی ارائه نماید.

حجاری تصریح کرد: پرداخت هزینه های درمان سرپایی در منزل، هزینه درمانی کارمندان رسمی و ایثارگران شاغل در شرکت، پرداخت نامحدود و بدون سقف هزینه تزریقات و … از مزایای بیمه مذکور است.

مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت، ادامه داد: 75 درصد از حق بیمه تکمیل درمان بر عهده شرکت و 25 درصد نیز بر عهده کارکنان می باشد.

وی با اشاره به لزوم درج مراحل پرداخت هزینه ها در سامانه استعلام بیمه درمان کوثر جهت رویت پرسنل یادآورشد: امکان ملحق شدن افراد جدید نیز به مدت 3 ماه از ابتدای سال 1400 افزایش یافته است.

حجاری در پایان گفت: همکاران محترم درصورت هرگونه اعتراض نسبت به نحوه ارائه خدمات بیمه کوثر با در دست داشتن برگه رسید نسخه ها و مورد اعتراض خو به دفاتر امور اداری واقع در مناطق، ستاد مرکزی یا نمایندگی های بیمه مذکور در سطح شهر مراجعه فرمایند.