امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( ۵تن)

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۳۹۹

پیرو آگهی شماره ۹۹۱۹۱۶۵مورخه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۱شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت االله بهشتی در نظر دارد، انجام خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی (۵تن) در کارخانه زغالشویی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی eacmco.ir مراجعه نمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :
دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از ۱۳۹۹/۱۰/۱۶لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

دانلود فایل