امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

جلسه بررسی حادثه تونل رزمجا با حضور مهندس کوهی

تحلیل و بررسی حادثه تونل رزمجا با حضور مهندس کوهی

به گزارش روابط شرکت صبح امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ با حضور مهندس کوهی مدیر عامل محترم شرکت ذوب آهن اصفهان، دکتر نصیری معاونت بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان، مهندس پاکزاد،سرپرست و مدیر حراست شرکت، مدیر HSEشرکت و سرپرستان ایمنی شرکت جلسه ای پیرامون حادثه تونل رزمجا معدن طزره برگزار گردید.

مهندس کوهی در ابتدا با نثار فاتحه جهت شادی روح درگذشتگان جبهه کار و تولید، تجزیه و تحلیل حادثه تونل رزمجا را مورد بررسی قرار دادند و راه های برون رفت از حادثه فوق و همچنین نکاتی را در رابطه با آموزش ایمنی جهت کارکنان و جلوگیری از حوادث در معادن به مدیر HSEشرکت و کارشناسان واحد ایمنی گوشزد کردند.