امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

دیدارسرپرست مدیرعامل شرکت بانماینده مردم شهرستانهای شاهرودومیامی

دیدار سرپرست مدیرعامل شرکت بانماینده مردم شهرستانهای شاهرودومیامی

به گزارش روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی: پنجشنبه ۷ تیرماه ، سرپرست مدیر عامل محترم شرکت آقای دکتر ابوالقاسمی فر به همراه جمعی از مدیران شرکت ،مدیرحراست،مدیرتوسعه ومدیرروابط عمومی باآقای عجم نماینده محترم مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی ، درمحل دفتر ایشان دیداروگفتگونمودند

در این ‏دیدار دکتر ابوالقاسمی فر ضمن ‏تبریک انتخاب دکتر عجم وآرزوی موفقیت برای ایشان، بر لزوم و اتخاذ تدابیر و راهکارهایی موثر جهت همکاری بیشتر باشرکت تاکید کردند و اظهار ‏امیدواری داشتند که با کمک ایشان بتوان مشکلات و موانع موجود در شرکت البرزشرقی را مرتفع ساخت .

همچنین دراین دیدارآقای عجم قول مساعدبرای پیگیری مشکلات شرکت باکمک وهمکاری نمایندگان شهرستانهای آزادشهرورامیان،مینودشت ودامغان درمجلس شورای اسلامی رادادند.