امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

دیدارسرپرست مدیرعامل شرکت با معاونت استانداروفرماندارویژه شهرستان شاهرود

دیدارسرپرست مدیرعامل شرکت با معاونت استانداروفرماندارویژه شهرستان شاهرود

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛دوشنبه مورخه،۱۴۰۳/۴/۴ دکترسیداحمدابوالقاسمی فرسرپرست مدیرعامل شرکت بهمراه مهندس سبحانی پور مشاورمهندس کوهی،مهندس شریفی عصوهیات مدیره ومهندس ابراهیمی مدیرحراست با دکترجلالی فرماندار ویژه شهرستان شاهرودبه مناسبت اعیادقربان وغدیر دیدار و گفت و گو نمودند.

در این دیدار دکتر ابوالقاسمی فر موضوعاتی مربوط به مشکلات شرکت عنوان نمودند ودرخواست داشتندکه باپیگیری فرماندارمحترم مشکلات پیش رو حل وفصل شود.

 

                                 روابط عمومی شرکتمعادن زغالسنگ البرز شرقی