امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدار تعدادی از اعضا شورای کارگری با همکاران روابط عمومی در شرکت به مناسبت هفته روابط عمومی

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به مناسبت هفته روابط عمومی، تعدادی از اعضا شورای کارگری با پرسنل این واحد دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت، آقایان حسن روشنایی، یحیی شهمرادی و علی سعدی به نمایندگی از شورای کارگری با حضور در محل دفتر مدیر روابط عمومی “روز ارتباطات و هفته روابط عمومی” را به همکاران این قسمت تبریک گفتند.