امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

روز جهانی گرامی داشت معلولین

12 آذر روز جهانی گرامی داشت معلولین عزیز در سراسر جهان است

👨‍🦽12 آذر روز جهانی گرامی داشت معلولین عزیز در سراسر جهان است. معلولان باید بدانند که هیچ محدودیتی نمی‌تواند راه آن‌ها را سد کند.

امیدواریم هر شخصی با هر محدودیت فیزیکی بتواند زندگی را به شیوه‌ای که می‌خواهد، برای خودش درست کند.

معلولیت موهبتی اسـت از جانب آفریننده دوست، معلولیت محدودیت اسـت اما ناتوانی نیست. روز جهانی معلولان گرامی باد.

 

روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی