امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت کار ۲۰۲۴

وقت رو به اتمام است

هم اکنون از ایمن و سالم بودن محیط کار خود در شرایط تغییرات اقلیمی اطمینان حاصل کنید.

شعار امسال بر پیامد و آثار تغییرات اقلیمی بر مسائل ایمنی و سلامت کار متمرکز شده است. تغییرات الگوهای آب و هوایی در جهان، تاثیرات قابل توجهی بر محیط های کاری و به ویژه بر ایمنی و سلامت نیروی کار داشته است.

 

روابط عمومی شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی