امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

ابوالقاسم عبدالهی

اسماعیل

۱۳۳۷/۰۱/۰۱

قلعه میرزا سلیمان

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۷/۰۸/۱۶

پنجوین عراق

والفجر ۴

اصابت گلوله ار پی چی (تفحصی)

 

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر