امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

ابوالقاسم عبدالهی

اسماعیل

1337/01/01

قلعه میرزا سلیمان

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1367/08/16

پنجوین عراق

والفجر 4

اصابت گلوله ار پی چی (تفحصی)

 

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر