امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

 

حسین علی  اکبرزاده

غلامعلی

۱۳۳۲/۰۴/۰۱

روستای مومن آباد دامغان

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۰/۰۹/۰۹

بستان

طریق القدس

اصابت ترکش به سر

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر