امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

رجبعلی عجم اکرامی

 قربان

۱۳۲۴/۰۱/۲۰

روستای کلاته خیج

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۰/۰۹/۰۸

جنوب بستان چزابه

طریق القدس

اصابت ترکش به سینه شکم

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر