امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

رمضانعلی عرب نجفی

علی اکبر

۱۳۱۴/۰۵/۰۱

روستای کلاته خیج

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

 ۱۳۷۵/۱۲/۳۰

 شیمیایی تهران بیمارستان ساسان

عملیات خیبر

جراحت شیمیایی

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر