امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

علی خواجه

رجبعلی

شاهکوه علیا

۱۳۱۹

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۴/۱۱/۲۳

اروند رود-جزیره بوارین

والفجر ۸

اصابت ترکش به گردن

مختصری از وصیت نامه

                                                  

گالری تصاویر