امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

مسئولیت : 

 

علی خواجه

رجبعلی

 ۱۳۱۹

شاهکوه علیا

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۴/۱۱/۲۳

اروند رود-جزیره بوارین

والفجر هشت

ترکش به گردن

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر