امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

مسئولیت : 

 

محمد علی کابوسی

علی اصغر

۱۳۲۴/۱۰/۰۱

شاهکوه

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۴/۱۱/۲۱

اروند رود جزیره بوارین

والفجر۸

اصابت تیر و ترکش

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر