امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

فریدون عباسی شاهکویی

محمد ابراهیم

۱۳۳۲/۰۱/۰۱

گرگان

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۷/۰۵/۰۴

اسلام آباد غرب – تنگه چها زبر

مرصاد

اصابت ترکش

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر