امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

قربانعلی عرب عامری

حسین

 1335/01/01

روستای کلاته خیج

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

 1362/08/16

پنچوین عراق

والفجر4

جراحات وارده (تفحصی)

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر