امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمدعلی تیموری

حسینعلی

۱۳۳۲/۰۱/۰۱

 شاهرودروستای ابرسج

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

 ۱۳۶۷/۰۵/۰۵

 غرب – اسلام آباد

مرصاد

اصابت تیر مستقیم سینه و دست

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر