امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمود سنجه ونلی

مصطفی

۱۳۴۰/۰۱/۰۱

گلستان – مینودشت

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۴/۱۱/۲۶

فاو

والفجر ۸

اصابت گلوله 

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر