امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

مسئولیت : 

 

سید محمد علی حکیمی شاهرودی

سید اسماعیل

۱۳۳۴/۰۵/۲۱

گارگر 

مجرد

رزمنده

 

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۳/۰۳/۱۱

بانه

درگیری با ضد انقلاب

اصابت گلوله

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر