امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

 علی اکبر شریعتی

 قربانعلی

 ۱۳۳۶/۰۸/۱۰

قلعه نوخرقان

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۵/۰۲/۲۹

مهران باغ کشاورزی

مقابله با تک دشمن(مهران)

اصابت ترکش

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر