امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمود عرب انصاری 

حسنعلی

1323/04/03

کلاته خیج

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1360/09/23

بیمارستان فقهی شیراز

طریق القدس

اصابت گلوله به شکم درمورخه 60/9/8 مجروح ودر60/9/23 در بیمارستان فقهی شیراز شهید میشود

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر