امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمود عرب انصاری 

حسنعلی

۱۳۲۳/۰۴/۰۳

کلاته خیج

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۰/۰۹/۲۳

بیمارستان فقهی شیراز

طریق القدس

اصابت گلوله به شکم درمورخه ۶۰/۹/۸ مجروح ودر۶۰/۹/۲۳ در بیمارستان فقهی شیراز شهید میشود

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر