امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

نعمت فتحی لهمالی

همت

1326/06/22

قائمشهر

کارگر 

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1367/05/05

شلمچه

مرصاد

اصابت گلوله

مختصری از وصیت نامه

 

بزگوران: می دانید که راه پر خطر ،وحادثه ها در کمینند ،عده ای براثر سستی وناتوانی ودل به دنیا دادن،بریدند وگروهی دیگر بخاطر جهل وکم خردی وبی بصیرتی به اردوگاه دشمنان ومعاندان این نظام الهی پیوستند وپیمودن این طریق جز با معرفت قرآنی وتوسل به اءمه اطهار (ع)وحضور جانانه بازماندگان وهمرزمان گرانقدر شهداءدر تمام صحنه ها میسر نخواهد بود.و امروز در میدان دفاع از ارزشها وایستادگی در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمن بویژه در عرصه سیاسی وفرهنگی باید همانند یاران شهید در صف مقدم حضور یابید ودیگران را نیز به پایداری وبصیرت فرا خوانید.

گالری تصاویر