امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

نورمحمد  عبداللهی

محمد علی

۱۳۲۵/۰۱/۰۳

روستای مهماندوست دامغان

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۶/۰۶/۱۷

دامغان 

مجروحیت در والفجر 8 – ام الرصاص – بعد از 20 ماه مجروحیت در طزره به شهادت رسیدند

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر