امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محسن ترحمی

 پرویز

1342/7/6

 شاهرود

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1373/12/23

بیمارستان مهر تهران

سایر

عوامل شیمیایی در عملیات خیبر

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر