امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

شهیداسحاق احسان فر

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

اسحاق احسان فر

عباسعلی

 ۱۳۳۵/۷/۲۷

 گرگان

کارگر

مجرد

 

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۵۷/۱۰/۱۵

 شاهرود

 انقلاب

توسط مزدوران رژیم سفاک پهلوی

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر