امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت

به گزارش  روابط عمومی شرکت، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی روز سه شنبه29 تیر ماه 1400 با حضور مهندس یزدخواستی عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، مسئولین شهری و نماینده سابق شهرستان شاهرود جناب آقای دکتر حسینی شاهرودی و جمعی از معاونین و مدیران شرکت زغالسنگ البرز شرقی در حالی برگزار شد که طی آن ضمن قدردانی از مهندس شریف در مدت تصدی مدیریت شرکت ، بابک براتی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

گفتنی است مهندس شریف که در شهریورماه ۱۴۰۰ به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند در زمره ی مدیران توانمندی است که با به دست گرفتن سکان مدیریت شرکت توانست میزان اشتغال را افزایش داده و با تهاتر،خصوصی سازی، دارایی و مالیات و پرداخت معوقات، شرایط را از ورطه ویرانی تغییر و به سمت ارتقای تولید سوق دهند.