مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن
مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن

آگهی مناقصه عمومی شماره 9920593-1399/05/09

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود – بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5/4یا 5تنبه همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات لازم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقیواجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانیwww .eacmco.irمراجعه نمایند

فایل PDF

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

57 − = 56