امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

نتایج شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی کار شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی

نتایج شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی کار شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی


به گزارش روابط عمومی، به دنبال برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در تاریخ های نوزدهم و بیستم دی ماه در مناطق معدنی طزره، تخت، رضی، ناحیه صنعتی،کارخانه زغالشوئی و ستاد مرکزی 11نفر از نامزدهایی که انتخاب شده‌اند مشخص گردید. روابط عمومی شرکت با اشاره به شمارش آرا انتخابات شورای اسلامی کار افزود: با توجه به شمارش آرا آقای جواد صفری عنوان نفر اول انتخاب شده و مابقی افراد مشرحه ذیل به دور دوم انتخابات رفته اند.

 

1-جواد صفری                   217 رای

2-علی سعدی                   139 رای

3-غلامحسین افروز           126 رای

4-محسن محمودی           113 رای

5-سید جواد حسینی         111رای

6-مهدی یزدانی                101 رای

7-نورا.. شاملو                  91 رای

8-رضا مصدریان               90 رای

9-حسین عرب نجفی        87 رای

10-مسلم نکوئی              83 رای

11-حسینعلی نوروزی       80 رای

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

12-محمد صادق معصومی       63 رای

13-روح ا.. محمدیان              57 رای

14-جواد رنگریز                     56 رای

15-صادق صباغان                 56 رای

16-حسن شهمرادی              52 رای

17-لطف ا… قربانیان           52 رای

18-سیدروح ا.. شنائی          48 رای

19-حجت ا.. امیری             44 رای

20-سید مرتضی موسویان   40 رای

21-مصطفی حسین پور      31 رای

22-باقر حسینی                 31 رای

23-امیر صاحبی                 21 رای

24-محمد فدائی باشی       20 رای