امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

هشت عنوان شرکت زغال سنگ البرزشرقی در جشنواره ملی انتشارات

?️ روابط عمومی شرکت زغال سنگ البرزشرقی موفق شد در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات، دیپلم افتخار و تندیس یک رتبه اول، شش رتبه دوم ویک رتبه سوم را کسب کند.

 

 

?️ در مراسم پایانی این جشنواره که ۱۵ آذرماه با حضور اعضای انجمن متخصصان روابط عمومی و اساتید این رشته برگزار شد، دیپلم افتخار و تندیس هشت عنوان  توسط دکترفرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیرروابط عمومی شرکت زغال سنگ البرزشرقی اهدا شد .