امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

پانزدهم آذر روز حسابدار مبارک

پانزدهم آذر روز حسابدار مبارک

بهانه‌ای شد تا به مناسبت فرارسیدن روز حسابدار تبریکی صمیمانه و آرزوهای مشفقانه خدمت شما همکاران گرامی و پرتلاش قسمت مالی شرکت زغال سنگ البرزشرقی داشته باشیم و امیدوار باشیم که تلاش‌ها و زحمات بی‌شائبه‌ی شما عزیزان مورد توجه و قدر شناسی قرار گیرد.

 

روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی