امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

پیام تبریک مدیر عامل شرکت به مناسبت سال جدید

روزهانونشده کهنه ترازدیروزاست
گرکندیوسف زهرانظری،نوروزاست
لحظه هادرتپش تاب وتب آمدنش
آسمان چشم به راه قدمش هرروزاست

 

نوروز باستانی فرا رسید. ایامی که همگام با نوشدن طبیعت و سرزندگی، ما نیز به جنب و جوش و وجد درآمده و نوید بخش تازگی، نوشدن، مهربانی و صله رحم است. سالی که با پاکیزه گی پایان می یابد و با شیرینی آغاز می شود. چه خوب است با دگرگونی طبیعت انسان نیز افکار پریشان از خود برهاند و درهای مهربانی و صفا و صداقت و صمیمیت را بگشاید تا مصداق «یا مقلب القلوب و الاحوال» شود و دست بدست هم دهیم و همنوا با طبیعت برای روئیدن و حیات و زندگی بکوشیم. در سالی که با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب به”[سال جهش تولید،بامشارکت مردم ] ” نامگذاری و نقشه راه یکساله اش معین شده، سزاوار است که برای بالندگی و افتخارآفرینی وطن مجدّانه تلاش کنیم.اینجانب ضمن تبریک عیدنوروز به خانواده بزرگ البرزشرقی، از خدای منّان در سال ۱۴۰۳ برای تک تک کارکنان پرتلاش و مدیران محترم شرکت، سلامتی، سرزندگی و سعادت را خواهانم.
کرامت قنبری
مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرزشرقی