امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

کرامت قنبری مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرزشرقی شد.

کرامت قنبری مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی شد.

طی حکمی از سوی مهندس کوهی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان مهندس کرامت قنبری بعنوان مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی منصوب شد.

پیش از این مهندس قنبری سرپرست مدیرعاملی شرکت زغال سنگ البرز شرقی را برعهده داشته است.

روابط عمومی شرکت زغال سنگ البرز شرقی