امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

سامانه بیمه تکمیلی

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی با همکاری شرکت بیمه کوثر در راستای ارائه خدمات درمانی به پرسنل و خانواده محترمشان طبق شرایط ذیل خدمات درمانی تکمیلی ارائه می دهد.

لیست تعهدات بیمه کوثر

مدارک لازم جهت بیمه درمان

لیست مراکز درمانی استان سمنان

لیست مراکز درمانی استان گلستان

لیست مراکز درمانی استان تهران

لیست مراکز درمانی استان مشهد