مناقصه منقضی شده

مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

مناقصه انجام کلیه خدمات حمل و نقل درمعدن رضی با دستگاههای تحویلی کارفرما

مناقصه انجام کلیه خدمات حمل و نقل درمعدن رضی با دستگاههای تحویلی کارفرما

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

مناقصه خرید و تحویل غذای روزانه معدن رضی سال ۱۴۰۰

مناقصه خرید و تحویل غذای روزانه معدن رضی سال ۱۴۰۰

انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگهای خام ، تغذیه کارخانه، بارگیری کنسانتره زغالسنگ و زغالسنگ کم عیار و برخی خدمات متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد به وسیله سه دستگاه لودر تحویلی در کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگهای خام ، تغذیه کارخانه، بارگیری کنسانتره زغالسنگ و زغالسنگ کم عیار و برخی خدمات متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد به وسیله سه دستگاه لودر تحویلی در کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

مناقصه خرید مقدار ۵۰۰۰۰ لیترماده شیمیایی

مناقصه خرید مقدار ۵۰۰۰۰ لیترماده شیمیایی

تجدید مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

تجدید مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( ۵تن)

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( ۵تن)