OK
شرکت زغال سنگ البرز شرقی
Untitled Document

ستاد مرکزی شرکت البرز شرقی


دیرینه شرکت زغالسنگ البرز شرقی به عملیات اکتشافی مناطق معدنی شاهرود در سال 1348 باز می گردد. عملیات اکتشاف زغالسنگ در ابتدا تحت عنوان سازمان منطقه ای شاهرود-دامغان، سپس با نام مناطق معدنی و اکتشافی شاهرود ادامه یافت و سرانجام در سال 1356 با نام شرکت زغالسنگ البرز شرقی ثبت شد که همچنان به فعالیت معدنی ادامه می دهد. در حال حاضر فعالیت شرکت از حوزه شاهرود به منطقه دامغان، شاهرود و شهرستان های آزادشهر، رامیان و مینودشت در استان گلستان گسترش یافته و عمده فعالیت معدنی در استخراج زیرزمینی معادن زغالسنگ و زغالشوئی متمرکز می باشد در حال حاضر توان تولید سالانه شرکت 300 هزار تن زغالسنگ کنسانتره است که از فرآوری 600 هزار تن زغالسنگ تولیدی معادن شرکت و جمعاوری شده از معادن شخصی، بدست می آید و عمده مصرف کننده گان تولید شرکت، ذوب آهن اصفهان و کک سازی زرند کرمان می باشند شرکت زغالسنگ البرز شرقی با بکارگیری نزدیک به 2000 نفر پرسنل، اعم از مدیران، مهندسین، تکنیسینها، کارمندان اداری، کارگران مهار و غیره یکی از فعالترین و تاثیرگذار ترین بنگاههای اقتصادی منطقه محسوب می گردد عمده فعالیت شرکت در سه منطقه معدنی طزره، تخت و رضی و کارخانه زغالشوئی متمرکز می باشد و ستاد مدیریت و هماهنگی مناطق در شهرستان شاهرود واقع است