OK
شرکت زغال سنگ البرز شرقی

منطقه رضی

حوزه  زغالی رضي در دامنه شمالي منطقه اولنگ در قسمت شرقي رشته کوه البرز واقع شده است. منطقه اولنگ در 85 کيلومتري شمال شرقي شاهرود،20 کيلومتري جاده آسفالته شاهرود - آزاد شهرو در فاصله 21 کيلومتري جنوب و جنوب شرقي راميان از توابع استان گلستان واقع شده است. نزديکترين منطقه مسکوني اين بخش ، روستای رضي مي باشد که در فاصله 2 کيلومتري اداره مرکزی معدن قرار دارد. وجه تسميه و نامگذاري بخش زغالدار رضي نيز به خاطر همجوار بودن با اين روستا ميباشد.

در اوايل سال 1359 براي اولين بار ناحيه زغال­خيز رضي توسط زمين­شناسان شرکت زغالسنگ البرز شرقي مورد بررسي مقدماتي قرار گرفته و در اواخر همان سال اكيپ اكتشافي جهت مطالعه دقيق­تر در منطقه اولنگ مستقر گرديد. با توجه به اطلاعات موجود در آرشيو فني اکتشافات البرز شرقي و گزارشات گروه­هاي پي­جوئي مبني بر وجود زغال در بخش زغالدار رضي در سال 1360 عمليات نمونه­برداري از اين لایه های زغالی آغاز و با توجه به نتايج مثبت بدست آمده و تائيد وجود زغالهاي کک­شو ،اکتشافات تکميلي در اين منطقه صورت گرفت و اکيپ­هاي زمين­شناسي و نقشه­برداري و راهسازي جهت مطالعه دقيق­تر بر روي لايه­هاي زغالدار در اين منطقه مستقر گرديد. در مرحله بعد حفر ترانشه­هاي سراسري آغاز و نتايج اوليه بيانگر ذخيره نسبتا زياد و خاصيت كك­پذيري زغال منطقه اولنگ بود. به تدريج محدوده مورد اكتشافي گسترش يافت و با حفر چاه­هاي عميق و تونل­هاي اكتشافي بيشتر، اكتشاف وارد مرحله جدي و دقيق­تر گرديد.

تونل­هاي اصلي بر روي لايه­هاي K30 ، K31 ، K32 در افق­هاي متفاوت مي­باشد که ضخامت آنها به ترتيب 50 ، 120 و170 سانتي­متر و شيب عمومي لايه ها بين 55 تا 70 درجه و به سمت شمال مي­باشد. بر روي اين لايه­ها تونل­هاي 1 ،  2 و 3 حفر گرديده و به ترتيب از افق­هاي بالا استخراج آغاز و به افق­هاي پايين منتهي شده است. در حال حاضر  تونل 3 غيرفعال و  تونل­هاي بالايي با اتمام استخراج تخريب شده­اند .تونل 3 در ارتفاع 828+ و افق اول اکلن  تونل 3 در ارتفاع 735+ قرار دارد.اين تونل­ها بر روي هر سه لايه و به صورت اشترک (تونل دنبال لايه) حفر گرديده است و در هر تونل حدود 1500 متر به تعقيب لايه­ها پرداخته شده است. لايه­ها در اين تونل­ها به سه بلوک تقسيم شده­اند. بلوک يک توسط گسل F1 از بلوک دو جدا گرديده و همچنين گسل F2 نيز باعث جدايي بلوک دو از سه گرديده است، كه استخراج زغال در بلوك هاي يك و دو، افق هاي 828 و735 به اتمام رسيده است.   در حال حاضر تونل 6 تنها تونل تولیدی معدن رضی میباشد که بر روي لايه­هاي K17 ، K18 و K19 و در افق 905+ حفر شده است . تونل 6 با ذخيره قطعي 80000 تن و شيب عمومي لايه­ها بین 15 تا 18 بوده و در حال حاضر استخراج از اين لايه­ها با جذب نيروي انساني توسط پيمانكاري صورت مي­پذيرد.

اقدامات انجام شده در معدن رضی جهت افزایش راندمان تولید در 8 ماهه ابتدای سال 95

1-     بكارگيري پیمانکاردر بخش استخراج ، پیشروی و آماده سازی تونل 6

2-    راه اندازی و فعال نمودن شیفت 2 در بخش عملیات معدنی

3-    رفع نواقص خطوط ارتباطی (تلفن ثابت، موبایل و دیتا) که در سال های گذشته وجود داشته است

4-    پیگری و راه اندازی سیستم گرمایشی (شوفاژ) در ساختمان اداری ، حمام کارگری و حمام کارشناسی

5-    اصلاح و رفع نواقص شبکه انتقال هوای فشرده از محل کمپرسور خانه تا محل تونل های 3و 6 در مسیر های زیر زمینی

6-    انتقال تعدادي از پرسنل کارگری مناطق معدنی طزره و تخت جهت راه اندازی بخش های آتشباری ، حمل ونقل ، خدمات فنی و حراست و نگبانی

آينده معدن رضي

با توجه به اینکه از سال 1388  تا کنون زغال های بین افق 735+ و 828+ تماماً استخراج  شده است ، حفر اکلن جهت دسترسی به افق 632 در اولویت بوده که بعد از رسیدن به این افق و گرفتن دو لایه 30 و 31، به علت ازدیاد گاز در سینه کار، فعالیت در این افق توسط مراجع ذیربط ممنوع اعلام شد.

با کاهش زغال در تونل سه، قسمت عمده کار به سمت تونل شش منتهی شد که با توجه به شیب کم لایه ها ، ضخامت حداقل  و نداشتن ظرفیت مناسب ، فعالیت و تولید زغال در این معدن به سمت تعدیل نیرو و تقریبا تعطیلی پیش رفته است . با توجه به امکانات و زیر ساخت های خوب در منطقه معدنی رضی در سال 1394 با تصمیم مدیران ارشد شرکت بر آن شد که این معدن مجددا فعال شود .در همین راستا جهت استخراج و شروع تولید، پیمانکار فعالیت خود را در تونل شش با استخراج ماهانه 100 تن آغاز نموده و با توجه به برنامه ریزی و آماده سازی های جاری هم اکنون تا 500 تن در ماه و در آینده تولید این بخش به 1000 تن خواهد رسید که این زغال با توجه به کیفیت بالا از نظر اقتصادی تاثیر شایانی در کیفیت زغال های ورودی به کارخانه زغالشویی خواهد داشت.

در راستای راه اندازی مجدد تونل سه ، بر روی بلوک A مطالعاتی در حال انجام مي باشد، که هدف آن بدست آوردن اطلاعات عمقی حفاری است . مراحل حفر چاه در حال پیگیری بوده  پس ازصدور مجوز از و انجام حفاري و حصول نتيجه عمليات  استخراج از اين بلوك انام مي شود در حال حاضر تیم اکتشافی شرکت فعالیت خود را جهت اکتشاف بر روی ادامه لایه های 30 و31 و 32 متمرکز کرده و نتايج خوب دست آمده . نظر به پيگيري هاي مديريت محترم عامل شركت در خصوص ارتقاء كمي وكيفي توليد منطقه معدنی رضي در آينده نزديك شاهد رشدو شكوفايي هر چه بهتراین معدن خواهیم بود. در آخر از همكاري مديريت محترم عامل شركت وكليه پرسنل همكار تقدير و تشكر مينمايم.