مناقصه منقضی شده

انجام امور مربوط به بارگیری زغالسنگ خشک، باطله و انجام برخی کارهای متفرقه با دو دستگاه لودر تحویلی در محدوده جغرافیایی منطقه طزره ( مجموعه میاناب ، رزمجای غربی و تونل بزرگ ) و یا سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

انجام امور مربوط به بارگیری زغالسنگ خشک، باطله و انجام برخی کارهای متفرقه با دو دستگاه لودر تحویلی در محدوده جغرافیایی منطقه طزره ( مجموعه میاناب ، رزمجای غربی و تونل بزرگ ) و یا سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

تامین لوازم و انجام عملیات اجرایی دیوارکشی ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی  شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

تامین لوازم و انجام عملیات اجرایی دیوارکشی ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

خرید، نصب و راه اندازی آسانسور ساختمان خزرآباد

خرید، نصب و راه اندازی آسانسور ساختمان خزرآباد

انجام عملیات اجرایی، تامین بتن با عیار ۳۵۰ استاندارد و کلیه لوازم مورد نیاز جهت بتن ریزی خط ۱ و ۲ ریلی ایستگاه زرین شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

انجام عملیات اجرایی، تامین بتن با عیار ۳۵۰ استاندارد و کلیه لوازم مورد نیاز جهت بتن ریزی خط ۱ و ۲ ریلی ایستگاه زرین شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

تجدید مناقصه انجام عملیات معدنکاری و فروش زغالسنگ خام ازمعدن میاناب

تجدید مناقصه انجام عملیات معدنکاری و فروش زغالسنگ خام ازمعدن میاناب

مناقصه انجام عملیات معدنکاری و فروش زغالسنگ خام ازمعدن میاناب

مناقصه انجام عملیات معدنکاری و فروش زغالسنگ خام ازمعدن میاناب

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود ۹۰۰۰ تن)و انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقی

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود ۹۰۰۰ تن)و انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقی

تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره