امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

۱) معاونین، مدیران و رئیسان با زیر دستان با اخلاق حسنه رفتار می کنند.

۲) معاونین، مدیران و رئیسان نسبت به روابط کارکنان با خانوده هایشان دقیق بوده و به حفظ و انسجام خانوده معتقد هستند

۲) در مواقع بحران و بروز حادثه، معمولا معاونین، مدیران و رئیسان همه را به آرامش و تمرکز دعوت می کنند.

۴) معاونین، مدیران و رئیسان معمولا با خشروئی و اخلاق خوب با کارکنان روبرو می شوند

۵) معاونین، مدیران و رئیسان در جهت رفع اختلاف بین کارکنان تلاش می کنند و از ایجاد حاشیه درکار پرهیز می کنند

۶) معاونین، مدیران و رئیسان بین کارکنان تبعیض قائل می شوند

۷) معاونین، مدیران و رئیسان در محل کار حضور واقعی و موثر دارند

۸) معاونین، مدیران و رئیسان به توسعه و رشد حرفه ای کارکنان علاقه مند هستند

۹) معاونین، مدیران و رئیسان اجازه انتقاد و پیشنهاد به همه کارکنان را می دهند

۱۰) معاونین، مدیران و رئیسان در کارخود تخصص کافی دارند و قادر هستند به کارکنان زیر مجموعه نیز بیاموزند

۱۱) معاونین، مدیران و رئیسان مسائل مربوط به شرکت را به موقع به کارکنان اطلاع رسانی می کنند.

۱۲) معاونین، مدیران و رئیسان در جهت اعتلای نام شرکت و حفظ اعتبار آن تلاش می کنند

۱۳) معاونین، مدیران و رئیسان در پرداخت مزایا و امکانات عدالت را رعایت می کنند

۱۴) معاونین، مدیران و رئیسان نسبت به شعائر دینی و اسلامی دقیق هستند

۱۵) برخی رفتار های معاونین، مدیران و رئیسان موجب اختلاف بین کارکنان می شود

۱۶) معاونین، مدیران و رئیسان از محل کار در بازه های زمانه (یک هفته تا یک ماه)سرکشی می کنند.

۱۷) رضایت مندی از نحوه کنترل معاونین، مدیران و رئیسان از پرسنل زیر مجموعه

۱۸) معاونین، مدیران و رئیسان چه میزان در رفع مشکلات شرکت نقش داشته اند

۱۹) برگزاری دوره های متانسب با کار جهت کارکنان توسط معاونین، مدیران و رئیسان

۲۰) از اینکه با معاونین، مدیران و رئیسان کار میکنم احساس غرور میکنم

۲۱) معاونین، مدیران و رئیسان چه میزان در افزایش انگیزه شغلی کارکنان نقش دارند

۲۲) رضایت مندی از اضافه متراژ ،بهروری و اضافه کارکه توسط معاونین، مدیران و رئیسان تعیین و تقسیم می شود

۲۳) توجه به اقدامات رفاهی و ورزشی توسط معاونین، مدیران و رئیسان شرکت

۲۴) مایل هستم هر ماه درباره معاونین، مدیران و رئیسان از کارکنان نظرسنجی شود.

۲۵) از اینکه در شرکت زغال سنگ البرز شرقی کار می کنم و شرکت دارای اعتبار است ، افتخار می کنم.