امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( ۵تن)

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۳۹۹ پیرو آگهی شماره ۹۹۱۹۱۶۵مورخه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۱شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت االله بهشتی در نظر دارد، انجام خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی (۵تن) در کارخانه زغالشویی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق […]