شرکت معادن البرز شرقی

ماهنامه معدنکار شماره ۵

ماهنامه معدنکار شماره ۵

ماهنامه معدنکار شماره ۴

ماهنامه معدنکار شماره ۴

ماهنامه معدنکار شماره ۳

ماهنامه معدنکار شماره ۳

ماهنامه معدنکار شماره ۲

ماهنامه معدنکار شماره ۲

ماهنامه معدنکار شماره ۱

ماهنامه معدنکار شماره ۱

دیدار شهردار شاهرود با مدیرعامل شرکت

دیدار شهردار شاهرود با مدیرعامل شرکت

نشست مدیران عامل ذوب آهن اصفهان و البرز شرقی با نمایندگان مجلس

نشست مدیران عامل ذوب آهن اصفهان و البرز شرقی با نمایندگان مجلس

ثبت رکورد تولید بالغ بر ۲۰ هزار تنی کنسانتره زغالسنگ در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

ثبت رکورد تولید بالغ بر ۲۰ هزار تنی کنسانتره زغالسنگ در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

مراسم تکریم مهندس علی اکبر پاکزاد و مهندس افشین مختاری برگزار شد

مراسم تکریم مهندس علی اکبر پاکزاد و مهندس افشین مختاری برگزار شد