امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۲۸۸۴ – ۰۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به لوله کشی گاز  ¼ پوند ساختمانها و اماکن موجود در مناطق طزره ،مهماندوست وکارخانه زغالشویی، تحت پوشش این شرکت به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از […]

مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۰۵۹۳-۱۳۹۹/۰۵/۰۹ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود – بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵/۴یا ۵تنبه همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات لازم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه […]