امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

شهید قربانعلی غربا

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  تاهل  قربانعلی  غربا نوروز علی ۱۳۲۱/۰۱/۰۱ شاهرود کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۵/۰۷/۱۷ جاده خندق پدافندی اصابت تیر مختصری از وصیت نامه گالری تصاویر

شهید سید محمودرضا میری

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  تاهل  سید محمودرضا میری سید حسین 1338/06/15 شاهرود کارگر مجرد شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1361/4/26 شرق بصره رمضان عوامل جنگی مختصری از وصیت نامه گالری تصاویر

شهید حسین علی اکبرزاده

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :    حسین علی  اکبرزاده غلامعلی ۱۳۳۲/۰۴/۰۱ روستای مومن آباد دامغان کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بستان طریق القدس اصابت ترکش به سر مختصری از […]

شهید مهدی مزعنی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :    مهدی مزعنی حبیب الله ۱۳۳۲/۰۱/۰۱  دامغان کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۵۷/۰۹/۲۱     اصابت گلوله در تظاهرات مختصری از وصیت نامه شهید مهدی […]

شهید سعدی زمانی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :    سعدی زمانی عبدالعلی ۱۳۱۹/۰۸/۰۹ چناق بلاغ – میانه کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ بستان طریق القدس اصابت ترکش به جمجمه مختصری از وصیت […]

شهیدعباسعلی قریب بلوک

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    عباسعلی قریب بلوک نوروزعلی ۱۳۲۲/۰۴/۲۰ دیباج کارگر  متاهل   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۶/۱۲/۲۴ ماووت بیت المقدس ۳ اصابت ترکش به پای […]

شهید الیاس میرعبدالله

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    الیاس  میرعبدالله غلامحسن 1335/07/29 روستای دامنکوه دامغان کارگر  متاهل تک تیرانداز   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1365/10/26 شلمچه کربلای 5 […]