امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شهید نعمت فتحی لهمالی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    نعمت فتحی لهمالی همت ۱۳۲۶/۰۶/۲۲ قائمشهر کارگر  متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ شلمچه مرصاد اصابت گلوله مختصری از وصیت نامه   […]

شهید علی اکبر صالح آبادویی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :     علی اکبرصالح آبادویی علی اصغر ۱۳۳۳/۰۱/۱۵ روستای صالح آبادو دامغان کارگر  متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ جاده پل دختر  سانحه رانندگی […]

شهید محمدرضا ناصریان

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :      محمدرضا ناصریان علیرضا ۱۳۳۲/۰۸/۰۱ دامغان کارگر  متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۶/۰۲/۰۷ مریوان پدافندی بمباران – ا صابت ترکش مختصری از وصیت […]

شهید نصرالله بیناباشی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    نصرالله بیناباشی        قربان  ۱۳۳۸/۰۷/۱۲ روستای کلاته رودبار کارگر  متاهل   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :   ۱۳۶۱/۰۲/۲۵ کردستان منطقه مهاباد پدافندی اصابت گلوله به […]

شهید محمدحسن رجبی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    محمدحسن رجبی قاسم  ۱۳۲۲/۰۱/۱۸  شهرستان میامی- روستای قدس کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :   ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اروند رود فاو والفجر۸ جراحات […]

شهید حسن غریب نژاد

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    حسن غریب نژاد رجبعلی ۱۳۲۹/۰۵/۱۲ روستای زردوان دامغان کارگر  متاهل تک تیرانداز   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۱/۰۸/۱۳ عین خوش […]