امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

شهید سید محمد علی حکیمی شاهرودی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    سید محمد علی حکیمی شاهرودی سید اسماعیل ۱۳۳۴/۰۵/۲۱ گارگر  مجرد رزمنده   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۳/۰۳/۱۱ بانه درگیری با […]