امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت تمدید شد

حبیب اله حجاری، از تمدید بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد ۳ هزار و چهارصد و سی و پنج  نفر در شرکت از بیمه تکمیل درمان برخوردار می باشند. مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت، افزایش هزینه دندانپزشکی برای هر نفر از ۵۰۰ […]